Lachs

Stremellachs-Filets

Stremellachs-Filets

2 Stück / ca. 400 g
30,50 € *
Rotholz-Räucherlachs

Rotholz-Räucherlachs

200 g, in Scheiben
15,90 € *
Rotholz-Räucherlachs

Rotholz-Räucherlachs

500 g, in Scheiben
29,90 € *
Räucherlachs

Räucherlachs

200 g, in Scheiben
14,90 € *
Räucherlachs

Räucherlachs

1.000 g, in Scheiben
56,90 € *
Räucherlachs

Räucherlachs

500 g, in Scheiben
29,90 € *
Pfeffer-Stremellachs-Filets

Pfeffer-Stremellachs-Filets

2 Stück / ca. 400 g
30,50 € *
Lachsspieße

Lachsspieße

2 Stück / ca. 240 g
13,90 € *
Lachsschnecken

Lachsschnecken

2 Stück / ca. 250 g
14,00 € *
Lachspralinen

Lachspralinen

ca. 180 g
7,90 € *
Lachsknacker

Lachsknacker

5 Stück / ca. 350 g
10,90 € *
Lachsfilet-Portionen

Lachsfilet-Portionen

2 Stück / ca. 400 g
21,90 € *
Graved Lachs

Graved Lachs

200 g, in Scheiben
14,90 € *
Graved Lachs

Graved Lachs

1.000 g, in Scheiben
56,90 € *
Graved Lachs

Graved Lachs

500 g, in Scheiben
29,90 € *
GOSCH Klassisch
54,90 € *
GOSCH Festtagslachs, klassisch
34,90 € *
GOSCH Festtagslachs, klassisch
15,90 € *